Polityka antymobingowa

W załączonym poniżej pliku określono obowiązujące w Grupie Verdeho zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu

Grupa Verdeho

ul. Józefa Chełmońskiego 206

31-348 Kraków

tel.: +48 885 993 199

mail: biuro@verdeho.pl