| Jakość Verdeho

Naszym celem jest dostarczyć Klientom
Dobrą jakość za dobrą cenę

| Odpowiedzialność Verdeho

Verdeho - odpowiedzialny społecznie uczestnik branży usług utrzymania czystości

| Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP

| Nasze certyfikaty

Certyfikaty potwierdzające spełnienie przez Verdeho wymagań w zakresie normy ISO 9001:2015

| Polityka antymobingowa

Zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Grupie Verdeho

| Polityka prywatności & RODO

Verdeho - ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Grupa Verdeho

ul. Józefa Chełmońskiego 206

31-348 Kraków

tel.: +48 885 993 199

mail: biuro@verdeho.pl